Chrzest święty

Chrzest św. jest udzielany w II i IV niedzielę miesiąca na mszy św. o g. 12.15.

Dziecko do chrztu w kancelarii zgłaszają rodzice, przedstawiając:

  • akt urodzenia dziecka
  • swoją metrykę ślubu kościelnego
  • zaświadczenie, że rodzice chrzestni są praktykującymi katolikami.

Rodzice i chrzestni uczestniczą w nauce – w piątek przed niedzielą chrztu – o g. 19.30