Kontakt

ADRES PARAFII

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Ignacego Loyoli 

80-045 Gdańsk Stare Szkoty, ul. Brzegi 49

TELEFON

Ks. Proboszcz i biuro parafialne: 58 309-46-02

Telefon komórkowy: 602331292

fax: 58 309-06-22

ADRES ELEKTRONICZNY

signacy@diecezja.gda.pl

DANE DO PRZELEWU

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Ignacego Loyoli 

ul. Brzegi 49, 80-045 Gdańsk

PKO BP S.A. I/O Gdańsk

52 1020 1811 0000 0802 0014 3289

na cele kultu religijnego i charytatywne