Instalacja ogrzewania kościoła

Instalacja ekologicznego ogrzewania na bazie pomp ciepła w naszym kościele i zakrystii trwa. Efekty wizualne zauważalne, a na praktyczne czekamy

Podajemy do informacji dane dotyczące tej inwestycji.

koszt kwalifikowany zadania  – 275.000,- PLN

w formie pożyczki w kwocie 220.000,- PLN

Pożyczka została udzielona przez WFOŚiGW w Gdańsku

Zadanie polegało na zaprojektowaniu i wybudowaniu:

maszynowni gruntowych pomp ciepła wraz z dolnym źródłem w postaci sond pionowych,

zasilającej w ciepło system ogrzewania podłogowego w kościele

oraz system ogrzewania i podgrzewu c.w.u. w budynku Zakrystii

Ogrzewanie podłogowe w kościele zostało zamontowane w cokołach pod ławkami.

W wyniku realizacji zadania, została zredukowana emisja szkodliwych związków do atmosfery

oraz zmniejszone koszty eksploatacji, z jednoczesnym wzrostem komfortu cieplnego przebywających osób.

Uzyskano efekt ekologiczny w postaci redukcji emisji CO2 – 85,467 tony/rok.

wfosigw.gda.pl